Nhận định nào đúng khi nói về các lipid đơn giản?1, Mỡ động vật được cấu tạo từ các aicd béo no nên tồn tại ở trạng thái rắn2, Mỡ động vật được cấu tạo từ các aicd béo không no nên tồn tại ở trạng thái rắn3, Dầu thực vật được cấu tạo từ các acid béo no nên tồn tại ở dạng lỏng4, Dầu thực vật được cấu tạo từ các acid béo không no nên tồn tại ở dạng lỏng


Câu 135135 Thông hiểu

Nhận định nào đúng khi nói về các lipid đơn giản?

1, Mỡ động vật được cấu tạo từ các aicd béo no nên tồn tại ở trạng thái rắn

2, Mỡ động vật được cấu tạo từ các aicd béo không no nên tồn tại ở trạng thái rắn

3, Dầu thực vật được cấu tạo từ các acid béo no nên tồn tại ở dạng lỏng

4, Dầu thực vật được cấu tạo từ các acid béo không no nên tồn tại ở dạng lỏng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.