Các chất sau, chất nào không thuộc nhóm lipid đơn giản?


Câu 135137 Nhận biết

Các chất sau, chất nào không thuộc nhóm lipid đơn giản?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.