Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở


Câu 135217 Nhận biết

Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.