Tôn giáo nào do Thích Ca Mâu Ni sáng lập?


Câu 135219 Nhận biết

Tôn giáo nào do Thích Ca Mâu Ni sáng lập?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào những thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.