Dương Tử là tên gọi của con sông nào?


Câu 135225 Nhận biết

Dương Tử là tên gọi của con sông nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.