Chế độ phong kiến của Trung Quốc được hình thành từ triều đại nào?


Câu 135230 Nhận biết

Chế độ phong kiến của Trung Quốc được hình thành từ triều đại nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Trung Quốc cổ đại để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.