Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là


Câu 135231 Nhận biết

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Trung Quốc cổ đại để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.