Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?


Câu 135232 Nhận biết

Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Trung Quốc cổ đại để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.