Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất những gì?


Câu 135239 Nhận biết

Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất những gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Trung Quốc cổ đại để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.