Hàm số y = sin x là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


Câu 1353 Nhận biết

Hàm số $y = \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

$F\left( x \right)$ là nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)$ nếu $F'\left( x \right) = f\left( x \right)$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.