Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn (x + 2y >= 0 ). Với y=0, có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho?


Câu 135413 Nhận biết

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn \(x + 2y \ge 0\).

Với y=0, có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thay y=0 vào bất phương trình \(x + 2y \ge 0\) sau đó tìm các giá trị của x.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.