Phần không gạch (không kể d) hình sau là miền nghiệm của bất phương trình nào?


Câu 135425 Thông hiểu

Phần không gạch (không kể d) hình sau là miền nghiệm của bất phương trình nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm phương trình đường thẳng dạng \(y = ax + b\)

Bước 2: Lấy điểm thuộc miền nghiệm trên đồ thị thay vào biểu thức \(ax + b - y\), nếu âm thì bất phương trình là \(ax - y + b \le 0\), ngược lại thì bất phương trình là \(ax - y + b \ge 0\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.