banner redirect homepage

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = (2^x) + log ( (11 - x) ) ) tại điểm (M( (1;3) ) ) có hệ số góc là


Câu 135502 Vận dụng

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {2^x} + \log \left( {11 - x} \right)\) tại điểm \(M\left( {1;3} \right)\) có hệ số góc là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) tại điểm \(x = {x_0}\) có hệ số góc là \(k = f'\left( {{x_0}} \right)\).

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.