banner redirect homepage

Cho hàm số (f( x ) ) xác định trên ( mathbb(R) ), có đạo hàm (f'( x ) = ( ((x^2) - 4) )( (x - 5) ), , forall x thuộc mathbb(R) ) và (f( 1 ) = 0 ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m ) để hàm số (g( x ) = <=ft| (f( ((x^2) + 1) ) - m) right| ) có nhiều điểm cực trị nhất?


Câu 135549 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\), có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x - 5} \right),\,\forall x \in \mathbb{R}\) và \(f\left( 1 \right) = 0\). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( {{x^2} + 1} \right) - m} \right|\) có nhiều điểm cực trị nhất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Số cực trị của hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) bằng tổng của số cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) và số giao điểm khác (các cực trị trên) của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) với trục hoành.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.