Choose the word whose main stress is placed differently from the others


Câu 135706 Vận dụng cao

Choose the word whose main stress is placed differently from the others


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.