Tại sao khu vực xích đạo có biên độ nhiệt năm nhỏ?


Câu 135910 Thông hiểu

Tại sao khu vực xích đạo có biên độ nhiệt năm nhỏ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Nhiệt độ không khí

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.