Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo độ cao?


Câu 135911 Thông hiểu

Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo độ cao?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Nhiệt độ không khí

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.