Biết rằng ở chân của một ngọn núi (0 m) có nhiệt độ là 28,6°C. Khi máy thăm dò được đưa đến đỉnh, người ta đo được nhiệt độ là 2,2°C. Hỏi độ cao tuyệt đối của ngọn núi là bao nhiêu?


Câu 135914 Vận dụng cao

Biết rằng ở chân của một ngọn núi (0 m) có nhiệt độ là 28,6°C. Khi máy thăm dò được đưa đến đỉnh, người ta đo được nhiệt độ là 2,2°C. Hỏi độ cao tuyệt đối của ngọn núi là bao nhiêu?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Nhiệt độ không khí

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.