Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta thay đổi như thế nào theo vĩ độ?


Câu 135916 Vận dụng

Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta thay đổi như thế nào theo vĩ độ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Nhiệt độ không khí

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.