Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi nhiệt độ và biên độ nhiệt theo vĩ độ ở bán cầu Nam?


Câu 135917 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi nhiệt độ và biên độ nhiệt theo vĩ độ ở bán cầu Nam?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Nhiệt độ không khí

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.