Tại sao cùng là gió Tín phong nhưng gió Tín phong bán cầu Bắc lại gây mùa khô sâu sắc kéo dài còn Tín phong bán cầu Nam lại gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Khí áp và gió

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.