Nếu một ngọn núi chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn thì thời tiết nơi đó như thế nào?


Câu 135944 Thông hiểu

Nếu một ngọn núi chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn thì thời tiết nơi đó như thế nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Khí áp và gió

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.