Sắp xếp các cụm từ sau thành một câu có nghĩa


Câu 136001 Thông hiểu

Sắp xếp các cụm từ sau thành một câu có nghĩa


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Khí áp và gió

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.