Cho đoạn thẳng (AB,O ) là trung điểm của (AB. ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ (AB ) vẽ các tia (Ax;By ) vuông góc với (AB. ) Gọi (C ) là một điểm thuộc tia (Ax. ) Đường vuông góc với (OC ) tại ( rm(O)) cắt tia (By ) ở (D. ) Khi đó


Câu 13626 Vận dụng

Cho đoạn thẳng \(AB,O\) là trung điểm của \(AB.\) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AB\) vẽ các tia \(Ax;By\) vuông góc với \(AB.\) Gọi \(C\) là một điểm thuộc tia \(Ax.\) Đường vuông góc với \(OC\) tại ${\rm{O}}$ cắt tia \(By\) ở \(D.\) Khi đó


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Kéo dài \(OC\) cắt \(BD\) tại \(K.\)

 + Chứng minh \(AC = BK\) dựa vào hai tam giác bằng nhau \(AOC\) và \(BOK.\)

+ Chứng minh  hai tam giác bằng nhau \(COD\) và \(KOD\) từ đó suy mối quan hệ giữa các đoạn thẳng.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.