Cho tam giác (ABC ) có (AB = AC. ) Trên các cạnh (AB ) và (AC ) lấy các điểm (D,E ) sao cho (AD = AE. ) Gọi (K ) là giao điểm của (BE ) và (CD ). Chọn câu sai.


Câu 13627 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = AC.\) Trên các cạnh \(AB\) và \(AC\) lấy các điểm \(D,E\) sao cho \(AD = AE.\) Gọi \(K\) là giao điểm của \(BE\) và \(CD\). Chọn câu sai.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hai tam giác bằng nhau

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.