Cho tam giác DEF  và tam giác HKG  có (góc D = góc H ), (góc E = góc K ), DE = HK. Biết (góc F = (80^0) ). Số đo góc G  là:


Câu 13628 Vận dụng

Cho tam giác $DEF$  và tam giác $HKG$  có \(\widehat D = \widehat H\), \(\widehat E = \widehat K\), $DE = HK.$ Biết \(\widehat F = {80^0}\). Số đo góc $G$  là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+Áp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra tính chất về góc của hai tam giác bằng nhau.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.