Cho tam giác ABC,D là trung điểm của AB.  Đường thẳng qua D  và song song với BC  cắt AC  ở E,  đường thẳng qua E  và song song với AB  cắt BC  ở F. Khi đó


Câu 13631 Vận dụng

Cho tam giác $ABC,D$ là trung điểm của $AB.$  Đường thẳng qua $D$  và song song với $BC$  cắt $AC$  ở $E,$  đường thẳng qua $E$  và song song với $AB$  cắt $BC$  ở $F.$ Khi đó


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Từ tính chất của hai đường song song suy ra các cặp góc bằng nhau, từ đó dựa vào trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác để chứng minh các tam giác bằng nhau

+ Từ các cặp cạnh bằng nhau ta tìm mối liên hệ giữa chúng để suy ra điều phải chứng minh

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.