Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên . Hiệu điện thế (U = 48V ). Biết rằng:- Khi khóa ((K_1) ) đóng, khóa ((K_2) ) mở thì ampe kế chỉ (2,4A ) - Khi khóa ((K_1) ) mở, khóa ((K_2) ) đóng thì ampe kế chỉ (5A )  

Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên . Hiệu điện thế \(U = 48V\). Biết rằng:

- Khi khóa \({K_1}\) đóng, khóa \({K_2}\) mở thì ampe kế chỉ \(2,4A\)

- Khi khóa \({K_1}\) mở, khóa \({K_2}\) đóng thì ampe kế chỉ \(5A\)

 


Câu 13633 Vận dụng

Tính điện trở \({R_1},{R_2}\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)          

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc song song:

\(I = {I_1} + {I_2}\)

Xem lời giải


Câu 13632 Vận dụng

Khi cả hai khóa cùng đóng thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)           

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc song song: \(I = {I_1} + {I_2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.