Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên . Hiệu điện thế (U = 48V ). Biết rằng:- Khi khóa ((K_1) ) đóng, khóa ((K_2) ) mở thì ampe kế chỉ (2,4A ) - Khi khóa ((K_1) ) mở, khóa ((K_2) ) đóng thì ampe kế chỉ (5A )  


Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên . Hiệu điện thế \(U = 48V\). Biết rằng:

- Khi khóa \({K_1}\) đóng, khóa \({K_2}\) mở thì ampe kế chỉ \(2,4A\)

- Khi khóa \({K_1}\) mở, khóa \({K_2}\) đóng thì ampe kế chỉ \(5A\)

 

Câu 13633 Vận dụng

Tính điện trở \({R_1},{R_2}\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)          

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc song song:

\(I = {I_1} + {I_2}\)

Xem lời giải


Cho mạch điện có sơ đồ  như hình bên . Hiệu điện thế \(U = 48V\). Biết rằng:

- Khi khóa \({K_1}\) đóng, khóa \({K_2}\) mở thì ampe kế chỉ \(2,4A\)

- Khi khóa \({K_1}\) mở, khóa \({K_2}\) đóng thì ampe kế chỉ \(5A\)

 

Câu 13632 Vận dụng

Khi cả hai khóa cùng đóng thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức xác định hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ...\)           

+ Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch có các điện trở mắc song song: \(I = {I_1} + {I_2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com