Cho một hiệu điện thế (U = 1,8V ) và hai điện trở ((R_1),(R_2) ). Nếu mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện thế (U ) thì dòng điện đi qua chúng có cường độ ((I_1) = 0,2( rm( ))A ); nếu mắc song song hai điện trở vào hiệu điện thế (U ) thì dòng điện mạch chính có cường độ ((I_2) = 0,9A ) . Tính ((R_1),( rm( ))(R_2) )?


Câu 13637 Vận dụng

Cho một hiệu điện thế \(U = 1,8V\) và hai điện trở \({R_1},{R_2}\). Nếu mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện thế \(U\) thì dòng điện đi qua chúng có cường độ \({I_1} = 0,2{\rm{ }}A\); nếu mắc song song hai điện trở vào hiệu điện thế \(U\) thì dòng điện mạch chính có cường độ \({I_2} = 0,9A\) . Tính \({R_1},{\rm{ }}{R_2}\)?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính tổng trở của đoạn mạch mắc nối tiếp: \({R_{nt}} = {R_1} + {R_2}\)

+ Sử dụng biểu thức tính tổng trở của đoạn mạch mắc song song: \(\frac{1}{{{R_{//}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.