Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là (0,5kg ) và dây dẫn có tiết diện (1m(m^2) ). Điện trở của cuộn dây là bao nhiêu biết điện trở suất của đồng là (1,(7.10^( - 8))ôm m ) và khối lượng riêng của đồng là (8900kg/(m^3) ).


Câu 13668 Vận dụng

Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là \(0,5kg\) và dây dẫn có tiết diện \(1m{m^2}\). Điện trở của cuộn dây là bao nhiêu biết điện trở suất của đồng là \(1,{7.10^{ - 8}}\Omega m\) và khối lượng riêng của đồng là \(8900kg/{m^3}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức khối lượng: \(m = DV = D.Sl\)

+ Áp dụng biểu thức tính điện trở của dây dẫn: \(R = \rho \frac{l}{S}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com