Tìm nguyên hàm của hàm số  (f(x) = (x^2) + (2)(((x^2))). ) 


Câu 1375 Vận dụng

Tìm nguyên hàm của hàm số  \(f(x) = {x^2} + \dfrac{2}{{{x^2}}}.\) 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng nguyên hàm của các hàm cơ bản $\int {{x^n}}  = \dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.