banner redirect homepage

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen ( begin(array)(*(20)(c))(( (( rm(AB)))) ) (( rm(ab)))( rm(Dd)) )đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao tử đột biến.II. Giao tử được tạo ra có thể có kiểu gen AB hoặc abDd.III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n + 1) và (n - 1).IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2.


Câu 137631 Vận dụng

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{AB}}}} }\\{{\rm{ab}}}\end{array}{\rm{Dd}}\)đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao tử đột biến.

II. Giao tử được tạo ra có thể có kiểu gen AB hoặc abDd.

III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n + 1) và (n - 1).

IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Rối loạn giảm phân I tạo thành 4 giao tử bao gồm hai giao tử có bộ NST (n + x) và hai giao tử có bộ NST (n – x).

Rối loạn giảm phân 2 tạo thành 4 giao tử bao gồm hai giao tử có bộ NST (n + x). Hai giao tử có bộ NST (n – x).  

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.