Lượng mưa (mm) và lưu lượng nước (m3/s) theo các tháng trong năm ở lưu vực sông Hồng: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lượng mưa 19,5 25,6 34,5 104,2 222,0 262,8 315,7 335,2 271,9 170,1 59,9 17,8 Lưu  lượng 1318 1100 914 1071 1893 4692 7986 9246 6690 4122 2813 1746 Nguồn: SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2014 Nhận định nào dưới đây không đúng khi nhận xét về bảng số liệu?


Câu 137634 Vận dụng cao

Lượng mưa (mm) và lưu lượng nước (m3/s) theo các tháng trong năm ở lưu vực sông Hồng:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa

19,5

25,6

34,5

104,2

222,0

262,8

315,7

335,2

271,9

170,1

59,9

17,8

Lưu 

lượng

1318

1100

914

1071

1893

4692

7986

9246

6690

4122

2813

1746

Nguồn: SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục, 2014

Nhận định nào dưới đây không đúng khi nhận xét về bảng số liệu?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Nước trên lục địa

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.