Cho hàm số (f( x ) = (e^( - 2018x + 2017)) ). Gọi (F( x ) ) là một nguyên hàm của (f( x ) ) mà (F( 1 ) = e ). Chọn mệnh đề đúng:


Câu 1377 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {e^{ - 2018x + 2017}}\). Gọi \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của \(f\left( x \right)\) mà \(F\left( 1 \right) = e\). Chọn mệnh đề đúng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm nguyên hàm của \(f\left( x \right)\), sử dụng công thức nguyên hàm \(\int {{e^{ax + b}}dx}  = \dfrac{1}{a}{e^{ax + b}} + C\).

- Thay \(x = 1\) tìm \(C \Rightarrow F\left( x \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.