Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là Bb, Dd, Ee, Trong tế bào sinh dưỡng ở thể ba của loài này, có thể có bộ NST nào sau đây?


Câu 137802 Nhận biết

Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là Bb, Dd, Ee, Trong tế bào sinh dưỡng ở thể ba của loài này, có thể có bộ NST nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thể ba là thể đột biến có dạng 2n+1

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.