Phát biểu nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể?


Câu 137807 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các cá thể trong quần có các mối quan hệ: hỗ trợ và cạnh tranh

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.