Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen (((AB))((ab)) ) tạo ra bao nhiêu loại giao từ liên kết?


Câu 137812 Nhận biết

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen\(\frac{{AB}}{{ab}}\) tạo ra bao nhiêu loại giao từ liên kết?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiểu gen nằm trên 1 NST thường

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường tạo được số loại giao tử tối đa là

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hoa đỏ và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?