Các cá thể của quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn ở những nơi có điều kiện sống tốt, Đây là đặc điểm của kiểu phân bố?


Câu 137825 Thông hiểu

Các cá thể của quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn ở những nơi có điều kiện sống tốt, Đây là đặc điểm của kiểu phân bố?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sự phân bố cá thể của quần thể tạo thuận lợi cho các cá thể sử dụng tối ưu nguồn sống trong khu vực phân bố.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật, phân bố đồng đều thường gặp khi