Theo thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, dị - nhập gen


Câu 137831 Thông hiểu

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, dị - nhập gen


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Di nhập gen là hiện tượng trao đổi gen thông qua việc di-nhập cư của các cá thể hay các giao tử giữa các quần thể.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.