Tìm hàm số F( x ) biết F'( x ) = 3(x^2) + 2x-1 và đồ thị hàm số y = F( x ) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tổng các hệ số của (F( x ) ) là:


Câu 1380 Vận dụng

Tìm hàm số $F\left( x \right)$ biết $F'\left( x \right) = 3{x^2} + 2x-1$ và đồ thị hàm số $y = F\left( x \right)$ cắt trục tung tại

điểm có tung độ bằng $2$. Tổng các hệ số của \(F\left( x \right)\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng nguyên hàm hàm đa thức để tìm họ \(F\left( x \right)\).

- Sử dụng dữ kiện đồ thị hàm số $y = F(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(2\) tìm \(C\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.