Sắp xếp đa thức (2x + 5(x^3) - (x^2) + 5(x^4) ) theo lũy thừa giảm dần của biến (x. )


Câu 13800 Nhận biết

Sắp xếp đa thức \(2x + 5{x^3} - {x^2} + 5{x^4}\) theo lũy thừa giảm dần của biến \(x.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ta tiến hành sắp xếp theo tứ tự số mũ của biến từ cao xuống thấp.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.