Bậc của  đa thức (xy + x(y^5) + (x^5)yz ) là


Câu 13801 Thông hiểu

Bậc của  đa thức \(xy + x{y^5} + {x^5}yz\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.