Thu gọn và tìm bậc của đa thức (12xyz - 3(x^5) + (y^4) + 3xyz + 2(x^5) ) ta được:


Câu 13803 Vận dụng

Thu gọn và tìm bậc của đa thức \(12xyz - 3{x^5} + {y^4} + 3xyz + 2{x^5}\) ta được:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đưa đa thức về dạng thu gọn (không còn hai hạng tử nào đồng dạng).

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm

Sau đó sử dụng định nghĩa để tìm bậc của đa thức

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.