Giá trị của đa thức (4(x^2)y - (2)(3)x(y^2) + 5xy - x ) tại (x = 2;y = (1)(3) ) là


Câu 13804 Thông hiểu

Giá trị của đa thức \(4{x^2}y - \dfrac{2}{3}x{y^2} + 5xy - x\) tại \(x = 2;y = \dfrac{1}{3}\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thay \(x = 2;y = \dfrac{1}{3}\) vào đa thức rồi tính toán

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.