Đa thức (4(x^2)y - 2x(y^2) + (1)(3)(x^2)y - x + 2(x^2)y + x(y^2) - (1)(3)x - 6(x^2)y ) được rút gọn thành


Câu 13805 Vận dụng

Đa thức \(4{x^2}y - 2x{y^2} + \dfrac{1}{3}{x^2}y - x + 2{x^2}y + x{y^2} - \dfrac{1}{3}x - 6{x^2}y\) được rút gọn thành


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.