Cho (A = 3(x^3)(y^2) + 2(x^2)y - xy ) và (B = 4xy - 3(x^2)y + 2(x^3)(y^2) + (y^2) )

Cho \(A = 3{x^3}{y^2} + 2{x^2}y - xy\) và \(B = 4xy - 3{x^2}y + 2{x^3}{y^2} + {y^2}\)


Câu 13807 Vận dụng

Tính \(A + B.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm

Xem lời giải


Câu 13806 Vận dụng

Tính \(A - B.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.