Tìm đa thức (A ) sao cho A + (x^3)y - 2(x^2)y + x - y = 2y + 3x + (x^2)y.


Câu 13809 Vận dụng

Tìm đa thức \(A\) sao cho $A + {x^3}y - 2{x^2}y + x - y = 2y + 3x + {x^2}y.$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng \(A + B = C \Rightarrow A = C - B\) với \(A,B,C\) là các đa thức.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.