Bậc của đa thức (( ((x^2) + (y^2) - 2xy) ) - ( ((x^2) + (y^2) + 2xy) ) + ( (4xy - 1) ) ) là


Câu 13810 Vận dụng

Bậc của đa thức \(\left( {{x^2} + {y^2} - 2xy} \right) - \left( {{x^2} + {y^2} + 2xy} \right) + \left( {4xy - 1} \right)\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Viết đa thức dưới dạng thu gọn

+ Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.