Tính giá trị biểu thức (Q = 3(x^4) + 2(y^2) - 3(z^3) + 4 ) tại (x = y = z = 2. )


Câu 13815 Vận dụng

Tính giá trị biểu thức \(Q = 3{x^4} + 2{y^2} - 3{z^3} + 4\) tại \(x = y = z = 2.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thay \(x = y = z = 2\) vào \(Q = 3{x^4} + 2{y^2} - 3{z^3} + 4\) rồi tính toán.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.