Họ nguyên hàm của hàm số (y=((2x + 3))((2(x^2) - x - 1)) ) là:


Câu 1384 Vận dụng cao

Họ nguyên hàm của hàm số \(y=\dfrac{{2x + 3}}{{2{x^2} - x - 1}} \) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Biến đổi hàm số đã cho về dạng \(\dfrac{{2x + 3}}{{2{x^2} - x - 1}} = \dfrac{a}{{mx + n}} + \dfrac{{a'}}{{m'x + n'}}\).

- Sử dụng công thức nguyên hàm \(\int {\dfrac{1}{{ax + b}}dx}  = \dfrac{1}{a}\ln \left| {ax + b} \right| + C\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.